หัวข้อข่าว

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต

การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์

การแข่งขันประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกระดับอาเซียน